PROJE ADI: MİSAFİRİM KAYMAKAMIM
PROJE KOORDİNASYON BİRİMLER: Sarıyahşi Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, SYDV Baş. Okul İdaresi
 
 
 1. PROJENİN BAŞLATILMA GEREKÇELERİ:
 • Bu projenin temel ilkesi “Misafirim Kaymakamım ” olarak belirlenmiştir. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin önemli amaçlarından biri, ülkenin geleceği olan çocukları iyi bir insan ve iyi bir vatandaş olarak yetiştirmektir. Ülkenin geleceği olan çocukların eğitiminde ailenin, Yönetimin, çevrenin ve öğretmenin en etkili faktörler olduğu bilinmektedir. Aile, çocukların yetiştirilmesinden ve sosyal özelliklerinin kazandırılmasından sorumludur.
 • Çocukların eğitimlerinde ailenin ve okulun rolünün önemli olduğu düşünüldüğünde, İlçemizdeki öğrencilerin akademik başarısının istenilen düzeye gelebilmesi, birey olarak daha duyarlı ve bilinçli bir şekilde yetiştirilmeleri için  Yönetim ,okul-aile işbirliğinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmuş bu amaçla ilçe geneli planlı veli ziyaretleri için “Misafirim Kaymakamım” Projesi hazırlanmıştır.
 
 1. PROJENİN AMAÇLARI:
 • Veli ziyaretleri ile Ortaöğretim, Ortaokul, İlkokul, ve Okulöncesi düzeyindeki öğrencilerin aileleri ile işbirliğini güçlendirerek Yönetim okul-aile-öğrenci arasındaki eğitsel birlikteliğin sağlanması
 • Yönetim, veli ilişkilerini geliştirerek başarıyı olumsuz etkileyecek faktörlerin yerinde tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması.
 
 1. PROJENİN HEDEFLERİ:
 • Ortaöğretim, Ortaokul, İlkokul, ve Okulöncesi düzeyindeki öğrencilerin aileleri ile işbirliğini güçlendirerek Yönetim, okul-aile arasındaki eğitsel birlikteliğin güçlendirmesi
 • Velilerin  Yönetime okula bakış açısını olumlu yönde geliştirmek.
 • Öğrencilerin okula olan ilgilerini arttırarak, onlara rol model olmak
 • Eğitim öğretimde veli desteğini sağlayarak başarıda işbirliği sağlamak.
 
 1. PROJENİN HEDEF KİTLESİ:
İlçemiz bünyesindeki Ortaöğretim, Ortaokul, İlkokul, ve Okulöncesi Kurumları
 
 1. PROJENİN İŞLEYİŞİ, FAALİYETLER VE ÇALIŞMA TAKVİMİ :
 • Misafirim Kaymakamım” projesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara duyurulacaktır. Bu projenin uygulanmasında gönüllük esastır. Proje faaliyetlerine yönelik okul, öğretmenler, öğrenciler ve veliler gönüllü olanlardan tercih edilmelidir.
 • Okul Yönetimi; öğretmenleri, öğrenci ve velileri, veli ziyaretleri “Misafirim Kaymakamım” projesi konusunda bilgilendirecektir. Gönüllü olan öğretmen, veli ve öğrenciler ile proje sürdürülecektir.
 •  
 1. PROJE ÇIKTILARI VE BAŞARI ÖLÇÜTLERİ:
              Bu projeyle;  objektif  olarak  doğrulanabilir  göstergeler  olan  okul  disiplin  olaylarındaki  azalma, öğrenci   
              devamsızlığındaki   azalma,    verilen    destek    eğitim hizmetleri  sayısındaki artış,  velilerin  okulu  ziyaret
              sayılarındaki  artış,  öğrenci  notlarındaki  artış,  başarılı  olduğu ders sayısındaki artış, aldıkları “Teşekkür –
             Takdir”  belgelerindeki  artış  ve  son  olarak  ilçenin/ilin  sınavlar  ve  üniversitelere giriş  sınavı  gibi ulusal
              sınav,başarı  sıralamasındaki yükselişi hedeflemektedir.